Het beheren van een golfbaan vraagt steeds meer kennis en inzicht van de beheerder. In de laatste decennia is er veel veranderd en moeten steeds vaker bewustere keuzes gemaakt worden ten aanzien van het beheer. 

De Grasexpert kan u op basis van een meerjarenvisie helpen een beheerplan te maken voor structurele speelkwaliteit betreffende de lange termijn. Met het toetsingskader dat daar aan gekoppeld wordt, kunt u aantonen dat u voorwaarden creëert en onderhoudt die concreet invulling geven aan de wereldwijde standaard van Integraded Pest Management (IPM). 

De Grasexpert ziet de Green Deal Sportvelden (GDS) dan ook niet als een bedreiging, maar als een geweldige kans! Wetende dat er nog veel studie, onderzoek en werk te verrichten valt om elke golfbaan te voorzien van een gezonde basis tegen onkruiden, ongewenste schimmelaantastingen en ongewenste bodeminsecten. Naast de beschikbare financiële middelen zijn de groeiomstandigheden en de omgevingsfactoren bepalend voor het uiteindelijke resultaat. 

De Grasexpert wil met zijn kennis en ervaring u graag van dienst zijn om voor uw golfbaan het beste plan van aanpak te maken. Onderzoek in de vorm van een nulmeting is daarvoor noodzakelijk, waarbij de lokale omstandigheden zowel gebruiks- als beheertechnisch in beeld worden gebracht. Samen met de visie van de golfclub en deze verworven data kan voor de korte en lange termijn een beheerplan worden gemaakt met daaraan gekoppeld een onderhoudsplan. Indien gewenst kan De Grasexpert op basis van het onderhoudsplan een arbeidsbehoefte berekening maken. Zo weet u waar u aan toe bent en wat u verwachten mag in de komende decennia.