Het beheren van een golfbaan vraagt steeds meer kennis en inzicht van de beheerder. In de laatste decennia is er veel veranderd en moeten steeds vaker bewustere keuzes gemaakt worden ten aanzien van het beheer. 

De Grasexpert kan u op basis van een meerjarenvisie helpen een beheerplan te maken voor structurele speelkwaliteit betreffende de lange termijn. Met het toetsingskader dat daar aan gekoppeld wordt, kunt u aantonen dat u voorwaarden creëert en onderhoudt die concreet invulling geven aan de wereldwijde standaard van Integraded Pest Management (IPM).